O Zakładzie

Zakład Metodologii Badań Społecznych został utworzony w roku akademickim 2011/2012.

Zakład realizuje zajęcia dydaktyczne z metodologii badań społecznych, statystyki, analiz danych wspomaganych komputerowo i ich interpretacji, psychometrii.

Kontakt

dr hab. Barbara Ciżkowicz, prof. UKW - kierownik Zakładu
tel. 52 370 84 30
e-mail: cizbar@ukw.edu.pl

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Instytut Psychologii
Zakład Metodologii Badań Społecznych
ul. Leopolda Staffa 1, 85 867 Bydgoszcz